header

Achtergrond BioScan SRT

Wat is Bio-Energetisch Testen?

Volautomatisch EAV testen is een eenvoudig concept, maar voor velen onbekend. In de basis stelt het BioScan systeem ‘vragen’ aan het lichaam, in feite allemaal ‘Ja’/’Nee’ vragen. Het lichaam geeft met een subtiele reactie een ‘Ja’ of een ‘Nee’ antwoord. Dat gaat razendsnel en zo stelt het BioScan systeem talloze vragen. Al die reacties van het lichaam worden gebruikt om een beeld op te bouwen van het lichaam. Daaruit blijkt waar de onbalans zit in het lichaam en vervolgens kan de onbalans dan gecorrigeerd worden.

Hoewel het testen met het BioScan SRT systeem relatief nieuw is, bouwt het voort op veel oudere methoden van niet-chemische testen, met inbegrip van kinesiologie, meridiaan- punt testen en acupunctuur behandelingen. Het BioScan systeem biedt een snelle en efficiënte manier van vragen stellen aan het lichaam/de geest, waarbij het probleem van de bias door de therapeut grotendeels vermeden wordt.

Volautomatisch EAV

Volautomatische EAV is een methode die toegepast wordt bij uiteenlopende klachten zoals hooikoorts, eczeem, onbegrepen pijnen, astma, klachten na vaccinatie en bij het ontgiften van het lichaam. Het is werkzaam gebleken bij veel allergievormen en verstoringen door littekenweefsel, vaccinaties, verontreinigingen van het bindweefsel, kunnen ermee worden opgeheven. Resonantie heeft met trillingen te maken en treedt op wanneer een voorwerp gaat meetrillen met een ander voorwerp. De volautomatische EAV maakt gebruik van deze wetenschap: dat alles wat bestaat energie en trilling kent.

Dit geldt eveneens voor ons lichaam en onze organen. Veel ziekteprocessen, veroorzaakt door gifstoffen in het lichaam, beginnen met verkeerde disharmonische trillingen die vervolgens chemische processen (kunnen) ontregelen. Het BioScan SRT systeem registreert via elektrodes de reactie en de trillingen van het lichaam en kan daarop anticiperen door de disharmonische trilling uit te filteren en geïnverteerd (de trilling in omgekeerde vorm) terug te geven aan het lichaam. Hierdoor doven de disharmonische trillingen uit. Op deze manier kunnen klachten afnemen en kan de gezondheid verbeterd worden. Volautomatische EAV wordt ook toegepast om bijvoorbeeld de metalen van amalgaamvullingen in het gebit te ontgiften, of om restanten van bestrijdingsmiddelen, vaccins of oude infecties uit het lichaam te verwijderen.

Achtergrond informatie over trillingen

Er is een trilling en het spiegelbeeld daarvan is in fase omgekeerd. Dat is in feite de therapie die een volautomatisch EAV systeem toepast. Stel u heeft iemand met een zieke lever, het EAV systeem neemt informatie van die lever af en verplaatst de trilling 180 graden in fase. Die stuurt het EAV systeem terug naar de lever. Als nu de trilling met zijn spiegelbeeld in contact komt, krijgt u een rechte lijn, hij dooft uit. Cliënten bleken daar ontzettend goed op te reageren.

De eerste vraag die dat direct oproept: maar wat nou als ook de gezonde trillingen worden uitgedoofd? Een fysicus, Dr. Ludwig, ontdekte dat gezonde trillingen binnen ons lichaam heel snel fluctueren, in misschien wel miljoensten van seconden.

Dus als u die trillingen door zo’n apparaat stuurt en ze komen terug in spiegelbeeld, dan zijn de ‘gezonde’ trillingen binnen het menselijke lichaam allang weer veranderd. Dr. Ludwig ontdekte verder dat er bij ziekte steeds meer starre trillingen ontstaan die niet veranderen in vorm, snelheid en fase. Die starre trillingen zijn kennelijk kenmerkend voor ziekte. Door nu de starre trillingen uit te doven middels bioresonantie, wordt de belasting van de pathologische trilling weggenomen en kan de zelfregulatie van de cliënt weer hersteld worden.

Ondertussen zijn we al vele tientallen jaren verder en is ook de ontwikkeling van de apparatuur veel verder. Zo zit er in het BioScan SRT systeem al meer dan 40 jaar ontwikkeling.

art1 must have tool

Disclaimer: Wetenschap en geneeskunde ontkennen het bestaan van informatievelden voor medische en andere zaken, evenals de BioScan Systemen met hun toepassing als gevolg van het gebrek aan wetenschappelijk bewijs in de zin van de conventionele geneeskunde. Alle cijfers zijn gebaseerd op ervaringen van de genezende programma’s. Bovendien, wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het gebruik van alle producten zoals het BioScan systemen geen belofte doen van genezing. Alle aansprakelijkheid wordt volledig uitgesloten. Voor de duidelijkheid; niet het BioScan systeem biedt diagnostiek of therapie, maar de arts en/of therapeut. Het BioScan systeem is slechts een hulpmiddel. Beslissen welke verdere maatregelen moeten worden genomen wordt altijd gedaan door de therapeut / arts die ook verschillende andere manieren en methoden gebruikt.

Advanced Balance Systems sluit iedere aansprakelijk uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden betreffende de informatie op deze website.

CONTACT

Advanced Balance Systems

Ruitercamp 213

3992 BZ  Houten

info[@]advanced-balance-systems.nl

newsletter

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen.

meld