header

FAQ BioScan SRT

De BioScan SRT Vragen en antwoorden:

Vraag: Wat kost een volledige scan en balancering?
Antwoord: De vele therapeuten die met de BioScan SRT werken, hanteren verschillende tarieven.

Vraag: Hoeveel bezoeken zijn er nodig?
Antwoord: Het aantal bezoeken hangt af van de mate en ernst van de klachten van de cliënt en van zijn of haar complete gezondheid en welzijn. De BioScan SRT bestaat uit twee primaire procedures. Het eerste consult is het 100-punten gezondheidsscan. Dit bepaalt vaak al hoeveel bezoeken er nodig zijn. De meeste cliënten hebben gemiddeld tussen de vier en zeven bezoeken nodig. De bezoeken zijn 1 x per week. Veel cliënten zijn na 4 bezoeken (1 maand) weer in balans. Het is belangrijk om te weten dat we cliënten, na voltooiing van hun aanbevolen balanceringsplan, aanmoedigen om regelmatig een 100-punten gezondheidsscan te laten doen, ter controle.

Vraag: Hoe lang duurt een typisch bezoek?
Antwoord: Het 100-punten gezondheids scan duurt ongeveer 10 minuten. De BioScan SRT metingen en balanceringen duren elk ongeveer 3 kwartier tot een uur, afhankelijk van de werkwijze van de therapeut/arts. Wij adviseren het 1ste bezoek te starten met een intake gesprek (anamnese) met de cliënt.

Vraag: Wanneer merken cliënten verbetering?
Antwoord: De tijdsduur voor verlichting van symptomen varieert en is afhankelijk van de ernst van de klachten en iemands algemene gezondheid. Veel cliënten merken na het eerste of tweede bezoek al een verbetering van de kwaliteit van hun gezondheid.

Vraag: Zijn er neveneffecten?
Antwoord: Nee. Een klein percentage cliënten merkt gedurende een korte tijd (ongeveer een uur) een licht gevoel van warmte of congestie na de sessie, soms ook wel wat meer vermoeidheid, maar dit betekent dat het lichaam aan het ontgiften is (een goede zaak!). De balancering is veilig, snel, niet-invasief en pijnloos. Anders dan bij het testen op de huid, wordt de te testen substantie niet daadwerkelijk gebruikt, maar neemt het lichaam de aanwezigheid alleen maar waar zonder er heftig op te reageren.

Vraag: Is deze manier van testen, vooral met de BioScan SRT, veilig en doeltreffend voor kinderen?
Antwoord: Ja, de BioScan SRT is veilig voor mensen van alle leeftijden, en wordt zelfs succesvol toegepast op dieren.

Vraag: Welke substanties kan de BioScan SRT identificeren als stressoren?
Antwoord: De BioScan SRT bevat in de database voor de standaardprocedure met tienduizenden substanties, en voor de geavanceerde procedure nog eens 50.000 substanties. Het gehele programma bevat meer dan 140.000 items! Deze technologie kan vrijwel elke bekende substantie die zou kunnen leiden tot een stressreactie identificeren. De BioScan SRT bevat enkele van de meest uitgebreide databases die er voor dit soort apparatuur zijn.

BioScan SRT met handenVraag: Ik heb gehoord over andere apparaten die "digitale signalen" gebruiken om allergieën op te sporen. Hoe werkt de BioScan SRT in vergelijking tot die apparaten?
Antwoord: De BioScan SRT is zowel gepatenteerd als door de FDA goedgekeurd voor neurologische ontspanningstherapie ofwel, zoals wij het noemen, Stress Reducerende Technique. Wij raden u aan te lezen over stress en energie en de directe relatie tussen stress en allergieën, evenals andere symptomen en ziekten.

Het unieke van de BioScan SRT is dat deze volledig geautomatiseerd is en binnen een fractie van de tijd objectieve resultaten produceert. De BioScan SRT is snel, gemakkelijk in gebruik, pijnloos, zeer accuraat, niet-invasief en veilig waarmee het de nieuwste generatie originele, volautomatische EAV op de markt is. EAV = Elektro Acupunctuur volgens Dr. Voll.

Vraag: Wie is Dr. Voll? 
Antwoord: Elektro acupunctuur volgens Voll (EAV) werd in ongeveer 1955 door dr. Voll ontdekt en in de daarop volgende jaren doorontwikkeld tot een verfijnde methode van meten. Het is een moderne vorm van onderzoek waarbij reacties van het menselijk lichaam cijfermatig in kaart worden gebracht. Deze methode is gebaseerd op twee oude beproefde geneeswijzen, namelijk de Chinese acupunctuur en de homeopathie, en vormt zo een combinatie van westerse elektronica met de Chinese acupunctuur.


Het grondprincipe: bepaalde acupunctuurpunten op de huid hebben een wederzijdse relatie met bepaalde organen en weefselstructuren in het menselijk lichaam. Deze verfijnde meet en balancerings methode, zonder gebruik te maken van naalden, biedt belangrijke voordelen. Er kan exact bepaald worden waar de oorzaak van een klacht (de stressoren) zich bevindt. Ook kunnen ziekteprocessen in een vroeg stadium onderscheiden worden. Dit veelal vóór ze door de gebruikelijke klinische tests zijn vast te stellen.

Vraag: Wat kan de BioScan SRT balanceren?
Antwoord: Het BioScan SRT Gezondheidssysteem meet of diagnosticeert geen enkele specifieke aandoening. Door middel van onze door de FDA goedgekeurde biofeedback technologie kan de BioScan SRT met een hoge mate van precisie bepalen welke stoffen het niveau van stress in het lichaam veroorzaken.

Deze specifieke stress veroorzakende substanties zetten het zenuwstelsel vaak aan tot ‘vecht- of vluchtreacties’ die leiden tot een groot aantal symptomen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze verband houden met hoge stresswaarden. "Volgens de American Medical Association (AMA) is stress de oorzaak van 80 tot 85 procent van alle ziekten en aandoeningen. Elke week lijden 95 miljoen mensen aan een of ander stress gerelateerd symptoom waarvoor men medicatie neemt." Onze overtuiging is dat door het gebruik van onze geavanceerde technologie, de BioScan SRTveilig, effectief en snel stress kan worden verminderd en daarmee zorgt voor een betere gezondheid.

Vraag: Hoe lang houden de resultaten aan na voltooiing van mijn balancering?
Antwoord: De resultaten zijn tot nu toe voor onbepaalde tijd vastgesteld. Cliënten en therapeuten melden in de meeste gevallen het verdwijnen van symptomen zonder dat deze weer terugkomen. Omdat allergieën, gevoeligheden en andere gezondheidsproblemen zich op volwassen leeftijd kunnen ontwikkelen, betekent het wegblijven of verlichten van een symptoom niet dat zich met de tijd geen andere symptomen kunnen aandienen. We raden aan om na voltooiing van uw aanbevolen behandelingsperiode, elke zes tot negen maanden een check-up voor uw gezondheid te laten doen.

Vraag: Wat is de BioScan SRT Focus?
Antwoord: De BioScan SRT Focus is een onderdeel van het systeem en zorgt ervoor dat de energie signalen door de energiebanen van het lichaam worden gestuurd. Deze energiesignalen trainen het lichaam om de stressoren die voorheen voor toegenomen stresswaarden zorgden, beter aan te kunnen. Bovendien zorgt de Focus dat de signalen bij de cliënt blijven en niet de therapeut belasten.

Vraag: Hoe kan de BioScan Stress Reducerende Technique iedereen helpen?
Antwoord: Omdat IEDEREEN tegenwoordig in meer of mindere mate last heeft van stress.

 art1 must have tool

BioScan SRTDe Toekomst van Welzijn.

Disclaimer: Wetenschap en geneeskunde ontkennen het bestaan van informatievelden voor medische en andere zaken, evenals de BioScan Systemen met hun toepassing als gevolg van het gebrek aan wetenschappelijk bewijs in de zin van de conventionele geneeskunde. Alle cijfers zijn gebaseerd op ervaringen van de genezende programma’s. Bovendien, wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het gebruik van alle producten zoals het BioScan systemen geen belofte doen van genezing. Alle aansprakelijkheid wordt volledig uitgesloten. Voor de duidelijkheid; niet het BioScan systeem biedt diagnostiek of therapie, maar de arts en/of therapeut. Het BioScan systeem is slechts een hulpmiddel. Beslissen welke verdere maatregelen moeten worden genomen wordt altijd gedaan door de therapeut / arts die ook verschillende andere manieren en methoden gebruikt.

Advanced Balance Systems sluit iedere aansprakelijk uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden betreffende de informatie op deze website.

CONTACT

Advanced Balance Systems

Ruitercamp 213

3992 BZ  Houten

info[@]advanced-balance-systems.nl

newsletter

Wilt u een nieuwsbrief ontvangen.

meld