nldaenfrdeites
  • 1

 

De BioScan SRT is de nieuwste generatie originele, volautomatische EAV systeem. EAV = Electro Acupunctuur volgens Dr. Voll.

EAV = Elektro Acupunctuur volgens Voll.  

Een gezond lichaam verkeert in een evenwichtige situatie. Alle organen en lichaamsdelen functioneren naar wens. Er is sprake van een perfecte ordening. Men voelt zich prettig, en vooral: gezond. Maar vanuit de buitenwereld treden er allerlei invloeden op die dit evenwicht kunnen verstoren.  

Een stoornis in de “energetische status” van een orgaan betekent ziekte. Dit was in de Chinese acupunctuur al eeuwen bekend. In de jaren rond 1950 ontdekte Dr.Voll in Duitsland dat een dergelijke stoornis in het functioneringsniveau van een orgaan meetbaar is. Meting van bepaalde acupunctuurpunten met elektrische stroom bleek informatie te geven over de toestand van de organen, die met dat punt een functionele relatie hebben. Onvoldoende stabiliteit in een orgaan veroorzaakt een elektrische weerstandsverandering in dat punt. Met een zeer gevoelige stroomsterktemeter is dit te zien aan de verandering van de meetstroom. Deze methode wordt genoemd: Elektro Acupunctuur volgens Voll, afgekort als EAV en dit is ook de manier zoals het BioScan SRT systeem functioneert.

Met de EAV als functionele analysemethode heeft men de beschikking gekregen over een zeer subtiele mogelijkheid van onderzoek, die afwijkingen soms al kan signaleren ruim voordat er in het bloed bij laboratoriumonderzoek afwijkingen kunnen worden gevonden. Het betreft een bio-energetisch onderzoekmethode die ontwikkeld is vanuit de complementaire geneeskunde, en het is als zodanig vanuit regulier medisch perspectief bekeken nog een experimentele methode.

Bij ziekte is het regulatiemechanisme van het lichaam dus verstoord. Soms is er sprake van een reactie-blokkade:  dan zal elke behandeling niet of onvoldoende blijken te helpen. Een blokkade kan worden veroorzaakt door toxinen (voor het lichaam schadelijke stoffen) of door een focale storing (een ontstekingshaard, die vaak in de omgeving van het gebit zit en op afstand klachten veroorzaakt). Dergelijke blokkades kunnen met het BioScan SRT systeem worden opgespoord.  Het blijkt ook mogelijk om op deze wijze geneesmiddelenonderzoek te verrichten.  Meetbaar is het effect op de gezondheid van allopathische en homeopathische geneesmiddelen, voedingssupplementen, voedingsmiddelen (allergie en intolerantie), omgevingsfactoren, zoals gif en andere stoffen (amalgaamvullingen in de mond, conserveringsmiddelen in de voeding, enz.).  

Iedere stof heeft een eigen, voor de stof kenmerkend, zeer specifiek elektromagnetisch stralingsveld en dit heeft invloed op ons lichaam, en dus ook op de orgaanfuncties. Voor het onderzoek van een mogelijk effect wordt de te onderzoeken stof in de stroom meetkring geplaatst. Dat kan eenvoudig door deze in een metalen bekertje te doen, dat van de meetkring deel uitmaakt. Vervolgens wordt nagegaan of de acupunctuurpunten die afwijkingen vertoonden nu normaal reageren. Zo ja, dan heeft men het goede geneesmiddel gevonden. Voor het zoeken van het focus of het toxine geldt een identieke procedure.

De bij het BioScan SRT systeem gebruikte acupunctuurpunten bevinden zich aan de handen. Bij het BioScan SRT onderzoek wordt niet met naalden gewerkt, maar met een plak elektrodes. Het onderzoek is niet pijnlijk en niet invasief.  Ook kinderen verdragen het onderzoek in het algemeen goed. Wel is het belangrijk dat het kind enige tijd redelijk stil kan zitten, en dat het kind door de ouders hierop is voorbereid. Baby’s kunnen worden gemeten via een van de ouders, die het kind op schoot heeft.

Voor het verkrijgen van de beste meetwaarden, en dus de meest betrouwbare uitslag zijn de volgende richtlijnen van groot belang voor zowel het eerste BioScan SRT onderzoek maar ook voor alle vervolg onderzoeken:  Alle soorten cosmetica, crèmes, zalven enz. hebben een groot effect op de te meten huidweerstand, en mogen dus op de dag van het onderzoek beslist niet worden gebruikt! Dit geldt met name voor de handen.  Tijdens het onderzoek mag geen synthetische kleding worden gedragen. De statische elektriciteit die dit veroorzaakt maakt het meten moeilijk of zelfs onmogelijk.

Geneesmiddelen die niet noodzakelijk behoeven te worden ingenomen, kunnen het beste vanaf 24 uur voor het onderzoek niet worden ingenomen, omdat zij invloed hebben op het  klachtenbeeld en dus op de meetresultaten. Gebruikt u antihistaminica dan is het belangrijk dat u deze 3 dagen voor het onderzoek stopt in verband met het testen van allergieën. Indien medicijnen onmisbaar zijn moeten zij natuurlijk wel worden ingenomen!  Neem alle medicijnen die u gebruikt  mee naar het onderzoek, omdat hun effect met behulp van het BioScan SRT systeem gecompenseerd kan worden. Hiervoor is het geneesmiddel zelf nodig, bijsluiter en verpakking is dus niet voldoende! Dit geldt ook voor homeopathische middelen, vitaminepreparaten, anticonceptiepillen, etc.  Op het lichaam gedragen medicijnen moeten worden weggelegd.  

Het BioScan SRT onderzoek heeft als belangrijkste doel om de oorzaak van de klachten van de patiënt op te sporen, bijvoorbeeld een storende infectie haard, een toxische belasting of een allergie. Voor het opsporen van kwaadaardige aandoeningen (tumoren, leukemie etc.) is EAV geen geschikte onderzoeksmethode! Vooral bij chronische klachten komt het BioScan SRT systeem in beeld: bij chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, maag-darmproblemen, ontstekingen, huidaandoeningen, slijmvlies- en luchtwegklachten, tandheelkundige problemen, amalgaam belasting, post vaccinaal syndroom, neurologische klachten, gedragsstoornissen bij kinderen, en vooral ook bij allergieën en intoleranties.

Bij dergelijke klachten kan het BioScan SRT systeem een zeer waardevolle vorm van aanvullend onderzoek zijn, waarmee gekeken kan worden in welke richting de oorzaak van de klachten gezocht zou kunnen worden, die vervolgens door het systeem ontstoort kan worden zodat  het lichaam weer in balans komt.  

De stressoren kunnen zijn: • Emotioneel • Chemisch • Omgeving • Biologisch • enz. en worden door kleurcodering in een overzichtelijk rapport als acute of chronische problemen aangegeven. Deze werkwijze berust op een combinatie van holistische vakgebieden, zoals Biofeedback, Acupunctuur en Homeopathie. EAV baseert zich op de uitgangspunten van de Bio-elektrische (Frequentie-) Geneeskunde die stelt dat, alle substanties, al dan niet levend, een unieke en meetbare energetische frequentie bezitten.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren